O nás

Občanské sdružení Bodhi Olomouc bylo založeno v roce 1992 a je jednou z nejstarších theravádových skupin v České republice, která se zabývá původní Buddhovou naukou dochovanou v páli kánonu.

Setkání členů se konají každé pondělí od 18:00 do 19:30 hod. v prostorách Olomouckého buddhistického centra Gotama (Wurmova 7, Olomouc).

Společně se věnujeme meditaci sledování nádechu, výdechu a klidu (samathá) a meditaci dobrotivosti (mettá). Schůzky jsou volně přístupné všem příchozím bez nutnosti jakékoli znalosti Učení či praxe. Nově příchozí jsou seznámeni se základní instrukcí meditace všímání nádechu a výdechu (ána-apána sati). Jednou za měsíc se našich setkání účastní Ctihodná Visuddhi.

Dále je možné zúčastnit se setkání v Mohelnici: zájemci můžete kontaktovat Marka Šustra (mail: dhammajoti(a)yahoo.com, tel.: 737 142 403)

Více informací o činnosti Bodhi Olomouc sdělí Petr Bielčík (viz Kontakty).